Potrzeba

Gdyby zapytać ludzi, którzy nie mają za dużo wspólnego z kościołem, z czym kojarzy im się imię ‘Jezus’, to najczęściej słyszy się odpowiedzi takie jak: ofiarna miłość, dobroć, łagodność, mądrość, pomoc dla potrzebujących, przebaczenie itp. Gdyby jednak spytać z czym kojarzy im się słowo ‘kościół’, to można usłyszeć następujące określenia: legalizm, odrzucenie, przestarzała instytucja, brak zrozumienia, itp. Okazuje się, że wiele osób ma problem z kościołem. Kościół - jak zauważył J. E. Powers - „jest jak wielki, stary statek, który tak skrzypi, trzeszczy i buja, że aż czasami robi ci się niedobrze”. 

Jesteśmy jednak przekonani, że żywy prawdziwy Bóg działa za pośrednictwem kościoła, który chociaż jest niedoskonały to nadal wykonuje Boże dzieło w Jego mocy i na Jego chwałę. A to dlatego, że przesłanie radykalnie zmieniającej ludzkie życie miłości zostało powierzone nikomu innemu jak kościołowi!

Dlatego jedynie kościół jest w stanie oprzeć się złu, zmienić ludzkie serce, zamienić nienawiść na miłość, przynieść upamiętanie, przebaczenie, pogodzenie i pokój. Kościół może dać ukojenie tym, którzy się smucą, uzdrowić rany chorych, podnieść na duchu przygnębionych. Kościół stawia mosty dla szukających, kruszy łańcuchy zniewolenia, oferuje akceptację i zrozumienie, zabiera strach i uwalnia z opresji. 

Nie ma nic takiego co mogłoby się równać z lokalnym kościołem kiedy funkcjonuje właściwie. Jego piękno jest nie do opisania. Jego zdolności mogą zaprzeć dech w piersi. Jego potencjał jest nieograniczony. Dlatego jesteśmy pasjonatami kościoła.

Wizja

Pomysł fundacji KOMPAS zrodził się na gruncie trwających ponad dwie dekady działań związanych z pionierskim zakładaniem lokalnej wspólnoty chrześcijańskiej.

Jezus Chrystus powiedział, że „zbuduje swój kościół i bramy piekieł go nie przemogą”. Mamy więc odwagę wierzyć, że kościół nie tylko jest w stanie przetrwać najtrudniejsze wyzwania, ale jest też w stanie wpływać poprzez swoje działania na oblicze społeczeństwa, które potrzebuje Bożej przemiany. Dlatego pragniemy widzieć niezmienną ewangelię komunikowaną w wierny, odważny i kreatywny sposób. Mamy odwagę zabiegać o zdrowe wspólnoty i liderów, którzy są wierni Słowu, odważni w myśleniu i kreatywni w działaniu. 

Chcemy pomagać liderom aby myśleli w kontekście bycia uczniami i czynienia uczniów tak, by oni byli bardziej efektywni w realizowaniu danego im przez Boga powołania. Wierzymy, że ludzie ci staną się liderami zdrowych, prężnie rozwijających się lokalnych społeczności chrześcijańskich i będą mieli wpływ na kolejne pokolenie chrześcijan.

Wesprzyj

Projekt KOMPAS może istnieć dzięki dobrowolnym datkom wierzących ludzi, którym Bóg położył na sercu rozwój kościoła i wspieranie przywództwa w Polsce. Wesprzyj »

Kontakt

Kontakt pod adresem: