Potrzeba

Od czasów upadku komunizmu, a w szczególności od momentu wstąpienia Polski do Unii Europejskiej wiele się zmienia a mimo to kraj, który kiedyś przeżywał swój złoty wiek, dzisiaj nęka kryzys. I nie jest to bynajmniej kryzys natury ekonomicznej, ale raczej kryzys przywództwa. Pomimo wszechobecnej religijności Polska potrzebuje duchowych przywódców, oddanych Bogu ludzi, którzy będą rozumieli czasy, w których przyszło im żyć i będą nadawali kierunek w tych trudnych czasach. Potrzebujemy autentycznego chrześcijaństwa ze zdrowym, biblijnym przywództwem.

Apostoł Paweł napisał do młodego Tymoteusza: „Co słyszałeś ode mnie w obecności wielu świadków, to przekaż ludziom godnym zaufania”. Jeżeli największą potrzebą Polski jest czynienie ludzi uczniami Chrystusa, to w jej kontekście zarysowuje się potrzeba przekazywania dzisiaj biblijnych prawd ludziom godnym zaufania, liderom którzy będą odpowiedzialni za kościół Chrystusa jutro.

Wizja

Pomysł projektu KOMPAS zrodził się na gruncie trwających niemal dwie dekady działań związanych z pionierskim zakładaniem chrześcijańskiej wspólnoty we Wrocławiu. W naszych działaniach korzystamy również z doświadczenia organizacji oraz ludzi, którym rozwój kościoła leży na sercu od lat.

Istniejemy po to by

  • wyszukiwać, wyposażać i wspierać nowe pokolenie przywódców kościoła

Chcemy, aby oni byli bardziej efektywni w realizowaniu danego im przez Boga powołania. Wierzymy, że ludzie ci staną się liderami zdrowych, prężnie rozwijających się lokalnych społeczności chrześcijańskich i będą mieli wpływ na kolejne pokolenie chrześcijan.

  • wspierać aktualnych przywódców kościoła na różnych płaszczyznach

Wierzymy, że kościół Pana Jezusa rozwija się na drodze współpracy, wymiany poglądów i doświadczeń tych, którzy są Jego częścią. Chcemy to realizować łącząc ze sobą ludzi z ewangelizacyjną pasją.

Wesprzyj

Projekt KOMPAS może istnieć dzięki dobrowolnym datkom wierzących ludzi, którym Bóg położył na sercu rozwój kościoła i wspieranie przywództwa w Polsce. Wesprzyj »

Kontakt

Kontakt pod adresem: