Prelegentami organizowanych przez nas konferencji są zarówno przywódcy kościoła myślący akademicko jak i wykładowcy akademiccy myślący pastoralnie. Na konferencjach poruszane są praktyczne tematy związane z funkcjonowaniem i wyzwaniami dzisiejszego kościoła. Miejscem konferencyjnym jest zazwyczaj Centrum Chrześcijańskie Swojczyce we Wrocławiu.