Nasze konferencje są organizowane cyklicznie raz lub dwa razy w roku. Prelegentami są zarówno przywódcy kościoła jak i wykładowcy akademiccy z wieloletnim doświadczeniem w sferze misyjno-pastoralnej. Na konferencjach poruszane są praktyczne tematy związane z funkcjonowaniem i wyzwaniami dzisiejszego kościoła. Miejscem konferencyjnym jest zazwyczaj Centrum Chrześcijańskie Swojczyce we Wrocławiu. Korzystamy również z innych, zaprzyjaźnionych z nami ośrodków w kraju, takich jak Centrum Chrześcijańskie fundacji Proem w Zakościelu lub Ośrodek Wypoczynkowo-Konferencyjny h2o w Kiczycach. Informacje na temat zbliżających się konferencji są na bieżąco zamieszczane na naszej stronie.

Konferencja Patrzeć poza horyzont

Kompetentni wykładowcy:
dr Tom Marinello (Tyndale Theological Seminary)
dr Michael Kotsch (Bibelschule Brake)

Paląca tematyka:

  • Wędrówka śladami historii, czyli jak tutaj dotarliśmy
  • Kościół Jezusa Chrystusa: jedność, różnorodność, ortodoksja
  • My i Oni: czy gramy w tej samej drużynie
  • Dzisiejsze prześladowania Chrześcijan w wierze
  • Za co warto umierać

Gdzie i kiedy:
SOBOTA, 19.03.2016
GODZ. 10:00 – 17:00
Ośrodek h2o w Kiczycach, ul. Ochabska 133

Szczegóły rejestracyjne:
Opłata konferencyjna – 30zł 
(Wpłata na konto nr 14 1020 2313 0000 3802 0146 3850, do 04.03.2016, w tytule przelewu „konferencja KOMPAS”)

Info:
tel. 788 769 644
mail:

 

Dr Tom Marinello

Wykładowca teologii systematycznej, eklezjologii oraz teologii historycznej w Tyndale Theological Seminary (Holandia). Jego rozprawa doktorska złożona w Evangelische Theologische Faculteit w Belgii odnosi się do rozwoju ruchu braterskiego we Flandrii. Jest autorem i współwydawcą wielu książek oraz autorem ponad 60 artykułów naukowych i popularno-naukowych. Od roku 2000 jest zaangażowany w służbę misyjną w Holandii. Przed przeprowadzką na kontynent europejski dr Marinello był wykładowcą w Emmaus Bible College. Był również zaangażowany jako nauczyciel biblijny w różnych lokalnych zborach.

Dr Michael Kotsch

Studiował teologię na ewangelikalnej STH oraz Religioznawstwo i Ekologię na uniwersytecie w Bazylei. Od 1995 wykłada historię kościoła, naukę o różnych denominacjach i sektach, religioznawstwo i apologetykę na uczelniach Bibelschule Brake (Niemcy) oraz STH Basel (Szwajcaria). Od 1999 współpracuje w Stowarzyszeniu Biblijnej Etyki w Medycynie. Od 2005 jest przewodniczącym Stowarzyszenia Bibelbund zajmującego się promowanie i badaniem nauki o nieomylności i natchnieniu Biblii. Autor wielu artykułów oraz kilku książek z dziedziny apologetyki i religioznawstwa.