W ramach naszej działalności dajemy możliwość młodym, potencjalnym liderom by mogli odbyć praktykę w Centrum Chrześcijańskim Swojczyce oraz we Wspólnocie Chrześcijańskiej Swojczyce. Celem takiej praktyki jest pomóc uczestnikom praktyk zobaczyć „od kuchni” z czym wiąże się przywódcze zaangażowanie w kościele i zachęcić ich do służby chrześcijańskiej w ich macierzystych wspólnotach.