Warsztaty

W ramach naszej działalności oferujemy zespołom przywódczym (rada zborowa, starsi zboru, pastor) serię praktycznych, interaktywnych warsztatów dotykających wielu sfer związanych z życiem i służbą. Poniżej lista aktualnie oferowanych przez nas warsztatów:


współpracaJeden za wszystkich, wszyscy za jednego

Każdy lokalna wspólnota chrześcijańska potrzebuje lidera ukierunkowującego, administrującego i pastoralnego. Ten pierwszy zadaje pytania typu: Dokąd my chcemy iść? Ten drugi pyta: Jak możemy się zorganizować, aby iść według wytyczonego kierunku? Wreszcie ten trzeci zadaje pytania typu: Jak dotrzeć do ludzi z naszą wizją? Co jest charakterystyczne dla każdego z nich? Jakie są typowe silne i słabe strony tych przywódców? Jak znaleźć takich liderów?


zaufanieRola przywódcy we współczesnym świecie

Kiedyś świat miał sens dla wielu ludzi, bo ci, dryfując po morzu, patrzyli na światła latarni na brzegu, do którego zmierzali. W dzisiejszym świecie postmodernistycznym, nie ma latarni, nie ma mężczyzny na latarni i nie ma suchego lądu. Jest jedynie morze i są jedynie ludzie żyjący na tratwach zrobionych z ich własnych wyobrażeń. Dzisiejszy kościół potrzebuje nawigatorów dostrojonych do głosu żywego Boga, a nie ekspertów od czytania map.


nieugiętośćTo jest możliwe!

Nie ma nic nowego pod słońcem. Jeśli przyjrzeć się zborom na całym świecie, które rozwijają się i tętnią życiem, to jest coś, co mają ze sobą wspólnego. Bóg daje wzrost kościołowi nie zwalniając swoich liderów z powierzonej im odpowiedzialności.


pole działania pioneraBudować tam, gdzie nic nie ma

Jest kilkanaście istotnych cech, którymi powinien charakteryzować się pionier zakładania zboru lub pastor, który zasadniczo zaczyna służbę od podstaw. Weź udział w warsztatach, aby dowiedzieć się więcej.


grupa czy jednostka?Przywództwo kolektywne, czy jednostkowe?

Biblia daje wiele przykładów heroicznych bohaterów, którzy byli odważnymi i wiernymi przywódcami: Noe, Rachab, Samson, Dawid, Estera, Daniel, Piotr i Paweł. Z drugiej strony Biblia popiera też kolegialną formę zarządzania zborem. Istnieje możliwy do osiągnięcia, zdrowy balans na styku tych dwóch biblijnych wzorców.


ludzie są inniLudzie są inni

Warsztaty poświęcone testom osobowości popularnie określanych jako MBTI. Ludzie mają pewne preferencje w kontekście kierowania swojej energii i "ładowania baterii," sposobu zbierania informacji oraz podejmowania decyzji. Uniwersalny, 4 literowy kod opracowany przez Isabel Briggs Myers i Katherine Cook opisuje jedną z czterech dwuwymiarowych preferencji i stanowi nieodzowną pomoc w pracy zespołowej, również w pracy na linii pastor - rada zborowa.


przetestuj sięPrzetestuj samego siebie

Każdy z liderów w kościele powinien funkcjonować w bardzo konkretnej sferze w zgodzie ze swoim obdarowaniem. Może zatem pełnić rolę lidera, mobilizatora, mentora, ewangelisty, pioniera, duszpasterza, koordynatora lub administratora. „Sondaż dotyczący skali wartości i praktyki przywódcy” stanowi cenną pomoc w samoocenie lidera.


dysfunkcyjne przywódstwo - co dalej?Dysfunkcyjne przywództwo - co dalej?

Czasami mówi się o rodzinie, że jest dysfunkcyjna. Jednak przywództwo w kościele również może być dysfunkcyjne, kruche i zdane na porażkę. Chore przywództwo jest jak złamana ręka lub noga. Jej nastawienie zawsze jest bolesne, ale też niezbędne, aby mogła właściwie funkcjonować. Zasadniczo istnieje pięć cech dysfunkcyjnego przywództwa. Świadomość tych cech jest pierwszym niezbędnym krokiem w drodze do uzdrowienia.


jak cię widzą, tak cię pisząJak cię widzą, tak cię piszą

Każdy pastor, członek rady zborowej lub diakon świadomy swojego powołania powinien od czasu do czasu poddać się ocenie członków kościoła, która będzie uwzględniała takie sfery jak: umiejętności interpersonalne, osobiste nawyki, nauczanie, poradnictwo, praca zespołowa, postawa, duchowy rozwój, itp. Czy jesteś na to gotowy?


powierzanie odpowiedzialnościPowierzanie odpowiedzialności zanim jesteś na to gotowy

Dojrzały pastor będzie stwarzał młodym, potencjalnym liderom okazje, aby mogli się rozwijać. Da im swobodę działania, udzieli wskazówek, zachęci do dalszej pracy. Ten model kształcenia można dostrzec już w sposobie, w jakim Jezus uczył Dwunastu. Zachęcał swoich uczniów, aby przyglądali się mu uważnie, tłumaczył co robił, a później posyłał ich, aby czynili to samo. Gdy wrócili, omawiał z nimi to, z czym się spotkali.


smoki ze szczerymi motywamiSmoki ze szczerymi motywami

Są w każdym zborze. Mają dobre zamiary i szczere motywy, jednak potrafią skutecznie wycisnąć resztki sił z pastora. Najbardziej popularna taktyka smoka to osobisty atak i walka o władzę. Jak rozpoznać smoka? Jak go zrozumieć? Jak do niego podejść? Niniejsze warsztaty to seria porad dla pastorów, którzy muszą stawić czoła "smokom".