Cele

  • przyczynianie się do powstawania nowych wspólnot chrześcijańskich
  • inwestowanie w rozwój oraz stwarzanie możliwości rozwoju chrześcijańskiego przywództwa i kościoła
  • rewitalizacja istniejących, małych wspólnot, które mają możliwość rozwoju
  • wyławianie, wyposażanie i wspieranie aktualnych i potencjalnych przywódców
  • wzmacnianie w przywódcach poczucia współpracy i jedności na rzecz kościoła Jezusa Chrystusa
  • motywowanie do zaangażowania się w dialog ze współczesną kulturą
  • uwrażliwianie przywódców na proces uczniostwa, tak by stawali się uczniami, którzy czynią uczniów