Cele

  • stwarzać możliwości dla rozwoju chrześcijańskiego przywództwa
  • uwrażliwiać wierzących na potrzeby związane z przywództwem w kościele
  • wyławiać, wyposażać i wspierać potencjalnych przywódców
  • wzmacniać w przywódcach poczucie współpracy na rzecz kościoła Jezusa Chrystusa
  • promować w świadomości przywódców kaznodziejstwo ekspozycyjne oparte na solidnej analizie biblijnej
  • motywować do zaangażowania się w dialog ze współczesną kulturą
  • kształcić przywódców w taki sposób by sami stawali się mentorami dla innych
  • inspirować przywódców do ciągłego rozwoju w ich życiu osobistym i w służbie