Wartości

  • działamy w oparciu o ewangeliczne prawdy wiary wyrażone w Piśmie św. Nasze przekonania są zawarte w oświadczeniu wiary
  • cenimy relacje, dlatego wiele naszych działań ma charakter relacyjny
  • cenimy pastoralność, dlatego chcemy wychodzić naprzeciw potrzebom liderów, z którymi nawiązujemy współpracę
  • cenimy współpracę z tymi, którzy dzielą z nami ewangeliczne przekonania i podobnie jak my są przejęci rozwojem przywództwa w kościele
  • cenimy kreatywność w służbie lidera chrześcijańskiego wychodząc z założenia, że sam Bóg, twórca kościoła, jest kreatywny
  • cenimy ciągły, nieprzerwany rozwój przywódcy, gdyż tylko wtedy będzie on mógł rozumieć czasy, w których żyje i efektywnie służyć kościołowi