Nasz Zespół

MirekMirosław Marczak

Studiował w Emmaus Bible College w USA (licencjat z języków biblijnych), w Prairie Graduate School w Kanadzie (magister teologii nostryfikowany przez Akademię Teologii Katolickiej w Warszawie) oraz na Uniwersytecie Wrocławskim (doktor nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa). Przez siedem lat związany z Biblijnym Seminarium Teologicznym we Wrocławiu. Aktualnie dzieli czas swojego zaangażowania między Projektem KOMPAS, Akademią Homiletyczną, Wspólnotą Chrześcijańską Swojczyce we Wrocławiu oraz Radą Kościoła Wolnych Chrześcijan.

Andreas Hahn

Po uzyskaniu stopnia magistra w Theologische Hochschule w Bazylei pracował jako pastor w Kościele Ewangelicznych Chrześcijan w Szwajcarii. W tym czasie rozpoczął studia doktoranckie w Evangelical Theological Faculty w Leuven (Belgia), które uwieńczył uzyskując tytuł doktorski w 2005. Od 2001 do 2013 zaangażowany z rodziną w służbę misyjną w Polsce, szczególnie w kontekście nauczania i mentorowania w kościele. Dzisiaj ponownie służy jako pastor oraz gościnny wykładowca w Szwajcarii. Jest również członkiem rady misyjnej działającej przy szwajcarskim kościele, odpowiadając za kontakty z Polską.


Doradcy:

Jerzy Karzełek - Przewodniczący Rady Kościoła Wolnych Chrześcijan w RP, pastor Wspólnoty Chrześcijańskiej w Skoczowie

Phil Barnes - Dyrektor Wykonawczy MSC Canada

Gordon Martin - Dyrektor Wykonawczy Vision Ministries Canada


Współpracownicy:

Lech Bekesza - Prezes Biblical Preaching Society, pomysłodawca Akademii Homiletycznej

Dawid Pacyniak - Dyrektor Administracyjny Akademii Homiletycznej, pastor I Zboru Kościoła Chrześcijan Baptystów we Wrocławiu

Adam Szumorek - wykładowca akademicki, kaznodzieja wspólnoty SCH TOMY w Tomaszowie Mazowieckim.

Rafał Piekarski - działacz społeczny, pastor wspólnoty SCH Tomy w Tomaszowie Mazowieckim.

Adam Małkiewicz - koordynator Ligi Biblijnej w Polsce, duszpasterz wspólnoty KWCH w Brzeszczach.